Calculator RCA

Calcul-Rca-Ieftin-300x225

Ce e un Calculator RCA?

Un Calculator RCA reprezinta o formula de calcul pentru cat costa o polita de asirurare auto rca, (asigurare raspundere civila auto), care ia in calcul mai multi parametrii, riscuri, situatii, istoric, stabilind pretul final al asigurarii auto.

Ce este RCA?
Asigurarea de Raspundere Civila Auto, cunoscuta sub numele de Asigurarea RCA, este o asigurare prin care tertii prejudiciati în urma unui accident auto produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/ sau vatamarile corporale suferite.

Tipuri de Asigurari Auto

Asigurarea RCA este asigurarea obligatorie pentru fiecare automobil care circla pe drumurile publice din Romania, Asigurarea CASCO este o asigurare optionala si acopera  arie mai mare de materiale si daune provocate.

Care e diferenta intre Asigurarea RCA si Asigurarea CASCO?
Asigurarea de raspundere civila auto este fundamental  diferita e asigurarea tip Casco, aceasta din urma fiind o asigurare facultativa prin care persoana care primeste despagubiri pentru daunele produse autovehiculului sau este asiguratul si nu un tert.

Cadrul legal al unei Asigurari RCA?

Calculator Rca Ieftin

Art. 48 din Legea 135/1995 (asa cum a fost modificat prin Legea 172/2004) prevede ca persoanele fizice sau juridice care au în proprietate autovehicule supuse înmatricularii în România, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor peoduse prin accidente de autovehicule în limitele teritoriale de acoperire si sa mentina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.
Legea nr. 172/2004 a adus o serie de modificari Legii nr. 136/1995:
►obligatiile referitoare la aceste asigurari nu se refera numai la autovehicule, ci si la tramvaie;
►este reglementata nu numai obligatia de asigura aceste autovehicule si tramvaie, ci si obligatia de a mentine valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare. Aceasta precizare legala este importanta deoarece ea se refera la plata primelor si la îndeplinirea celorlalte obligatii ale asiguratului necesare mentinerii în vigoare a politei de asigurare, odata încheiate;
►obligatia de încheiere si de mentinere a valabilitatii acestei asigurari rca revine persoanelor fizice si juridice care au în proprietate autovehicule supuse înmatricularii. Reglementarea anterioara se referea la persoanele care detin autovehicule (termenul conducea la ideea detentiei precare);
►introducerea obligativitatii ca, la înscrierea în circulatie, la efectuarea de modificari în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a unui autovehicul si la efectuarea verificarilor tehnice periodice, sa fie prezentata dovada existentei unei asigurari de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;
►cerinta de prezentare în fata organelor politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României a documentelor de asigurare rca obligatorie si, dupa caz, de plata a primei de asigurare rca la intrarea si iesirea din tara revine proprietarului, împuternicitului acestuia sau conducatorului autovehiculului. În reglementare anterioara, aceasta obligatie revenea detinatorului autovehiculului;
►persoanele neasigurate sau care nu pot face dovada asigurarii rca ori a platii acesteia la controlul astfel efectuat vor fi îndrumate sa achite primele de asigurare la rerezentantii asiguratorilor autorizati în acest sens. În redactare anterioara organele de la punctul de control trebuiau sa încheie contractele de asigurare rca, ceea ce era o depasire a atributiilor pe care aceste organe ar trebui sa le aiba în mod obisnuit.
Limitele teritoriale de acoperire incidente numai acestui tip de asigurare rca sunt definite prin art.1¹ pct.7, ele cuprinzând:
▪ teritoriul României;
▪ teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si cele apartinând Spatiului Economic European;
▪ teritoriul statelor care leaga direct doua tari membre ale Uniunii Europene în care nu exista birou national.

Cine nu trebuie sa incheie o polita de Asigurare RCA?

Nu sunt supuse asigurarii rca obligatorii (în afara autovehiculelor radiate definitiv din evidentele organelor de politie deoarece au devenit improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice) vehiculele (fie si cu autopropulsie) nesupuse înmatricularii. În cazul acestor vehicule, daca persoanele detinatoare nu au încheiat asigurare facultativa de raspundere civila, în caz de producere a unor accidente cauzatoare de prejudicii despagubirile vor fi platite de persoana responsabila, potrivit dreptului comun30. De asemenea, asigurarea rca obligatorie de raspundere civila nu acopera riscul accidentelor produse în timpul utilizarii autovehiculelor pentru cursele de întreceri, raliuri sau antrenamente pentru acestea (alin.(3) al art. 48 din Legea nr.136/1995).
Persoanele care intra pe teritoriul României cu autovehiculele înmatriculate în afara teritoriului României sunt considerate asigurate daca numarul de înmatriculare atesta asigurarea potrivit legii statului în care este înmatriculat autovehiculul, în conformitate cu acordurile internationale de asigurare valabile în România, sau daca poseda documente internationale de asigurare valabile în România. Pentru toate autovehiculele înmatriculate în  Uniunea Europeana, numerele de înmatriculare reprezinta dovada asigurarii.

Asigurari RCA pentru Autoturismele inmatriculate in strainatate
În cazul autovehiculelor înmatriculate în strainatate si neasigurate sau a caror asigurare expira pe durata sederii în România, se datoreaza de catre persoanele care le folosesc prime de asigurare, conform dispozitiilor legale în vigoare în România. Îndeplinirea acestor obligatii este supusa controlului din partea personalului politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, conform dispozitiilor art. 56 din Legea nr. 136/1995. Astfel, persoanele  neasigurate sau persoanele care la control nu pot face dovada asigurarii rca ori a platii acesteia vor fi obligate sa încheie asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si sa achite prima de asigurare rca la entitatile desemnate în acest sens de catre asiguratorii care au dreptul sa practice asigurarea rca obligatorie.